Конкурс за разработка и провеждане на университетски курс

Институтът за изследване на близкото минало София обявява конкурс за научна разработка и провеждането на едносеместриален университетски курс (за бакалавърски или магистърски програми, летен семестър 2009 г.) от социалните и хуманитарните науки по тематика, свързана с изследване на комунистическия период в България.

Кандидатстването става с чрез попълването на приложения формуляр за учебна програма на курса, CV на кандидата и официален документ от катедрата с нейното съгласие да включи курса в програма си като свободно избираема дисциплина.

Срокът за подаване на проектите е 15-ти декември 2008 г.

На адрес:
Институт за изследване на близкото минало
пл. Славейков 11, ст. 511
София 1000

или по интернет на имейл: minaloto@gmail.com

За повече подробности:
Тел. +359 2 9814988

Одобрените курсове ще получат преподавателска стипендия за периода на провеждането на курсa на стойност 2500 лв.

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/