“НРБ. От началото до края”

nrb-cover-webПод общата редакция на Ивайло Знеполски

Автори: Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА АД с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.
София 2011

ISBN: 978 954 28 0896 1

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ: КАК ДА НАПИШЕМ ИСТОРИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

 1. От малка и голяма дистанция
 2. Защо се мълчи за комунизма
 3. Траекторията на режима: три условно разграничени периода
 4. Режимът и обществото в трансдисциплинарна перспектива
 5. Народна република България и Република България – континуитет или късане?

ПРЕДИСТОРИЯ: ПЪТЯТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КЪМ ВЛАСТТА

 1. Особености на политическото и икономическото развитие на България в междувоенния период
 2. Началният етап на войната и българският неутралитет (1939–1941)
 3. България в орбитата на Третия райх (1941–1944)

ПЪРВА ЧАСТ: ОБСЕБВАНЕ НА ВЛАСТТА. ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ СТАЛИНИЗЪМ

I. България под сянката на Сталин

 1. Установяване на отечественофронтовска власт в България
 2. Московското примирие и участието на България в заключителния етап на Втората световна война
 3. Противоречия в средите на Отечествения фронт и оформяне на легална опозиция срещу режима
 4. Изостряне на обществено-политическите борби в страната
 5. Подписване на мирния договор с България
 6. Свикване на Велико народно събрание и ликвидиране на опозицията

ПРИЛОЖЕНИЕ: Стенографски запис на лекцията на Мейнард Б. Барнс, политически представител на САЩ в България, пред Националния военен колеж във Вашингтон (3 юни 1947 г.)

II. Георги Димитров и „народната демокрация”

 1. Георги Димитров и неговият дневник
 2. Димитров и Сталин
 3. За природата на „народната демокрация”

III. България в годините на класическия сталинизъм

 1. Втора голяма репресивна вълна
 2. Вълко Червенков – новият харизматичен вожд

IV. Изграждане на структурите на комунистическата икономика в България

 1. Следвоенната икономическа криза и началото на дълбоки преобразувания в българското стопанство (1944–1947)
 2. Съветизация на българската икономика
 3. Идеите за икономическо развитие на България като средство в борбата за власт (1953–1956)

V. Българското село в годините на комунизма: колективизация, социална промяна и адаптация

 1. На кръстопътя между частното и кооперативното земеделие
 2. Инструменти за налагане на съветския колхозен модел
 3. Първият етап на масовата колективизация
 4. ТКЗС и социалната промяна в българското село
 5. Съпротивата на селяните
 6. Временното затишие
 7. Последната масовизация
 8. Стратегии за адаптация на селячеството

VI. „Горяните” – въоръжената съпротива срещу комунистическите репресии

VII. Съветизацията на България – основен ресурс на новата комунистическа власт

 1. Обективни фактори на съветизацията
 2. Субективни фактори на съветизацията
 3. Изплитане на тоталитарната мрежа

VIII. Държавна сигурност в структурата на комунистическата държава. Властване чрез насилие.

 1. Произход и основни принципи
 2. Държавна сигурност и политическите репресии
 3. Структура и вътрешни противоречия

IХ. Българската православна църква – трудно оцеляване в условията на сталинизма

 1. Разделяне на Църквата от държавата
 2. Репресии върху основните изповедания
 3. Издигане на международния статут на Българската православна църква

Х. Образованието и културата в системата на комунистическата държава

 1. Образователната политика на новата власт
 2. Овладяване и централизация на културните институти и на свободните организации на интелектуалците
 3. Цензурни институции
 4. Налагане на социалистическия реализъм в литературата и културата на Народна република България

ХI. Външната политика на Народна република България и Студената война

 1. Идеята за южнославянска федерация и нейният провал
 2. Подписване на мирния договор и официализиране на статута на съветски сателит
 3. България и междудържавните отношения в границите на съветския блок
 4. Отношенията на България със САЩ и западните страни по време на Студената война
 5. Вътрешноблоковите кризи и България

ВТОРА ЧАСТ: ОТ СРАМЕЖЛИВА ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНЕ И БАНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЖИМА

I. След Сталин – политическите процеси в обществото на „реалния социализъм”

 1. Процеси на плахо размразяване в българското общество
 2. Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. и неговите последствия
 3. Налагане на абсолютната власт на Тодор Живков
 4. Фракционни борби и заговори в БКП през 60-те и началото на 70-те години
 5. „Живковската” конституция от 1971 г. и новият култ към личността на лидера
 6. Старата външна политика на нов глас
 7. България и краят на Студената война

II. Структура и функции на Държавна сигурност по времето на „реалния социализъм”

 1. Изграждането на Държавна сигурност
 2. Организация и работа на Държавна сигурност
 3. Разузнавателни управления
 4. Контраразузнаване и политическа полиция
 5. Неоперативни управления

III. Курс към ускорено икономическо развитие и опити за реформиране на икономическия модел

 1. В търсене на нови стопански приоритети
 2. Първата дългова криза на комунистическа България (1960–1964)
 3. Първи плахи опити за реформиране на икономическия модел (1963–1968)
 4. Реформени сурогати (1968–1976)
 5. Втора криза с външния дълг (1973–1978)
 6. Новият икономически механизъм (1979–1980)
 7. Икономическо или политическо преустройство – Живков със/срещу Горбачов

IV. Съветизация в сянката на Хрушчов и на Доктрината „Брежнев”

V. В търсене на социалистически модел на консумативно общество

 1. Консенсус вместо насилие – причини
 2. Пътища за изплитане на престорения консенсус
 3. Разплитане на престорения консенсус

VI. Процеси в обществото – разделяне на публичната и частната сфера

VII. Призраците на националкомунизма и натискът върху мюсюлманските общности

 1. Натиск и оцеляване през 60-те и началото на 70-те години
 2. „Възродителният процес” от средата на 70-те и през 80-те години

VIII. Църквата в периферията на обществото. Адаптиране към новите условия и нормализиране на вътрешноцърковния живот

 1. Провинциализиране на Българската православна църква по времето на Патриарх Кирил (1953–1971)
 2. Изборът на Патриарх Максим и последиците за църквата
 3. Икуменическата и „миротворната” дейност на Българската православна църква
 4. Българската епархия в Америка и Австралия
 5. Българският манастир „Св. Георги Зограф” в Атон
 6. Последици от насилствената секуларизация

IХ. Процеси в културата на „реалния социализъм”

 1. Людмила Живкова и новата културна политика. Единни дългосрочни културни програми
 2. Историзиране на културата и трансформиране на класическите идеологически постулати
 3. Криза и мимикрия на социалистическия реализъм: дискусионни напрежения
 4. Алтернативите: колебания и разпознавания
 5. От невидимия обрат през 70-те и 80-те години към бавно настъпление на алтернативите

ТРЕТА ЧАСТ ПРОВАЛ И МИРНО ОТТЕГЛЯНЕ НА КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ

I. Задълбочаване на кризисните процеси и блокиране на режима

 1. Реформаторска треска до самия край: от Юлската концепция до Указ 56
 2. Клопката на кризата по външния дълг
 3. Крахът на „възродителния процес” и засилване на международната изолация
 4. „Перестроечни процеси” в късната комунистическа култура
 5. Соцреализмът като изоставена крепост

II. Границите на модела и равносметка на социалната политика на режима

 1. Социална политика „в служба на народа”
 2. Справедливост и солидарност в комунистическата „държава – провидение”
 3. Социални придобивки и социално корумпиране на масите
 4. Социалните права и вътрешното им обезсилване – елемент от финалната криза

III. Горбачовата „перестройка” и влиянието й върху хода на процесите в България

 1. Горбачовата „перестройка” и Живковата „переструвка”
 2. „Великото време на интелигенцията” и късното българско дисидентство
 3. Десетоноемврийският преврат и свалянето на Тодор Живков от власт

IV. Началото на голямата промяна

Списък на съкращенията

История на Народна република България в дати

По-важни исторически фигури от периода

Кратка препоръчителна библиография