„Алгоритъм на промяната“

„Литературен вестник“ публикува рецензията на доц. Пламен Дойнов върху „Как се променят нещата“ на проф. Ивайло Знеполски. Текстът е разработен вариант на изказването на Пламен Дойнов по време на публичното представяне на книгата в Софийския университет на 22 юни 2016 г.

Книгата на Ивайло Знеполски „Как се променят нещата“ отправя сериозни теоретически предизвикателства към всички, които се занимават професионално с миналото.

Очевидно книгата до голяма степен променя дебата за близкото минало и за спецификата на изследванията на комунизма в България. Тя най-после може да бъде четена успоредно с предишната книга на Ивайло Знеполски „Българският комунизъм: социокултурни черти и властови траектории“ (2008). Лесно е да кажем, че новата надгражда старата книга. Не. Двете книги по-скоро взаимно се допълват, четат се една друга и значенията им нарастват. „Българският комунизъм“ дава макроисторическата рамка, в която се проясняват процесите, докато „Как се променят нещата?“ чрез микроисторическия си подход прави знанието за епохата на НРБ по-дълбоко, по-лично и досягащо. Изследванията на комунизма в България тепърва започват по този начин – чрез четенето на човека, на неговото присъствие или отсъствие тогава – многоизмерно, конкретно, изчерпателно, без остатък.

– в-к „Литературен вестник„, бр. 30, 21-27.09.2016 –

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.org/%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/