“State Security – Advantage by Inheritance”

ds cover.inddProfessional Biographies of the Senior Officers

Authors: Момchil Metodiev and Maria Dermendzhieva

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the financial support of St. George Foundation, Georgi Lazarov and Konrad Adenauer Foundation.
Sofia 2015

ISBN: 978-954-28-1937-0

Book abstract in English

CONTENTS (In Bulgarian)

НА КОГО СЛУЖИ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ?

РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ:
„ОЧИТЕ И УШИТЕ НА ПАРТИЯТА“

І. АВАНГАРД НА АВАНГАРДА

ІІ. ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

1.    ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ: „АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В УСТАНОВЯВАНЕТО НА НАРОДНАТА ВЛАСТ”
2.    ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ: „ПРЕДИМСТВО ИМАТ СИНОВЕТЕ НА АКТИВНИ БОРЦИ И НА БИВШИ И НАСТОЯЩИ СЛУЖИТЕЛИ НА КДС”
3.    СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ: ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАПЛАТИ
4.    ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: АНТИМЕРИТОКРАТИЗЪМ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОИЗВОЛ

ІІІ. СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ
1.    ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
2.    РАЗУЗНАВАНЕ
3.    ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА
4.    РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
5.    СЛЕДСТВИЕ, КАРТОТЕКА И АРХИВ, ШКОЛА „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

РЪКОВОДНИ КАДРИ: ПРОФЕСИОНАЛНИ БИОГРАФИИ

Димо Дичев Новаков (1902-1982), началник на отдел „Държавна сигурност“
Мирчо Спасов Христов (1911-1993), заместник-министър на вътрешните работи
Ангел Минев Цанев (1912-2003), министър на вътрешните работи
Георги Цанков Веселинов (1913-1990), министър на вътрешните работи
Димитър Стоянов Гръбчев, (1914-1968 г.), заместник-председател на КДС и началник на Пето управление (УБО)
Митка Бочева Гръбчева (1916-1993), групов началник в Първи отдел при Дирекция „Държавна сигурност“
Господин Гочев Стоянов (1915-1975), началник на Първо управление
Григор Велков Шопов (1916-1994), заместник-министър на вътрешните работи
Георги Методиев Аначков (1920-1995), заместник-министър на вътрешните работи и началник на Второ главно управление
Боян Велинов Захариев, (1921-1998) първи заместник-началник на Шесто управление
Ангел Иванов Солаков (1922-1998 г.), председател на КДС, министър на вътрешните работи
Борис Миланов Манов (1922-2009), началник на Шесто управление
Васил Иванов Коцев (1922-1986), Началник на Първо главно управление
Димитър Стоянов Кьосев (1922-1973), заместник-министър на вътрешните работи, началник на Първо главно управление
Илия Симеонов Кашев (1922-1986), заместник-министър на вътрешните работи, началник на Управление за безопасност и охрана
Димо Вангелов Станков (1924), заместник-началник на Първо главно управление, началник на 08 отдел „Активни мероприятия“.
Иван Костов Охридски (1924-1981), първи заместник-началник на Първи следствен отдел
Илия Ангелов Лингорски (1924), заместник-началник на Оперативно-техническо управление
Петър Ненов Чергиланов (1924-2009), началник на Трето управление (Военно контраразузнаване)
Стоян Генов Савов (1924-1992), заместник-министър на вътрешните работи
Владимир Тодоров Николов (1925-2012), началник на Първо главно управление
Костадин Спасов Кюлюмов (1925-1998), заместник-началник на Висшия институт „Георги Димитров“ – МВР
Нанка Динчева Серкеджиева (1925-2012), началник на Трети отдел (Картотека и архив)
Петър Христов Стоянов (1925-1993), началник на Шесто управление
Райко Маринов Николов (1925), служител на Първо управление
Кирил Захариев Масленков (1926), началник на Управление „Кадри“ на МВР
Кирил Василев Величков (1928-2001), началник на Четвърто (икономическо) управление
Христо Кирилов Маринчев (1928-2000), заместник-началник на Културно-историческото разузнаване (14 отдел на Първо главно управление)
Антон Кръстев Мусаков (1932-1998), началник на Шесто управление
Сава Господинов Джендов (1933-2007), началник на Управление за безопасност и охрана/Национална служба за охрана
Емил Ангелов Александров (1934-2012), началник на Културно-историческото разузнаване (14 отдел на Първо главно управление)
Красимир Благоев Саманджиев (1936), заместник-началник на ВГУ-ДС, директор на НСЗК, заместник-министър на вътрешните работи
Георги Стефанов Милушев (1937), началник на Пето управление (Управление за безопасност и охрана)
Петко Господинов Кипров (1937), ректор на Висшия институт „Георги Димитров“, началник на Служба „Информация и архив“
Хрисан Георгиев Христов (1937), нелегал, служител на Първо главно управление
Костадин Георгиев Коцалиев (1939), началник на Главно следствено управление
Румен Димитров Тошков (1939), директор на Националната разузнавателна служба
Тодор Костов Бояджиев (1939), заместник-началник на Първо главно управление, главен секретар на МВР
Георги Савов Манчев (1941-1998) началник на управление „Научно-техническо разузнаване”
Чавдар Вельов Червенков (1941) началник на инспекция „Разоръжаване“ при Генералния щаб на Българската народна армия
Ангел Стоянов Кацаров (1942-2008), началник на Разузнавателно управление – Командване Сухопътни войски, началник на Служба „Военна информация“
Бриго (Бригадир) Христофоров Аспарухов (1945), служител на Първо главно управление, директор на Националната разузнавателна служба
Пандали Димитров Бозаджиев (1945), заместник-началник на направление „Терор“ при Шесто управление, първи заместник-началник на Националната служба за охрана
Димитър Христов Иванов (1951), началник на 06 отдел на Шесто управление
Чавдар Антонов Чернев (1951), служител в Софийско градско управление по Държавна сигурност, директор на Столична дирекция на вътрешните работи
Иван Иванов Драшков (1956), служител във Второ главно управление, директор на Национална служба „Сигурност“, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
Петко Гаврилов Сертов (1956), служител във Второ главно управление, служител в Централната служба за борба с организираната престъпност, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ POSTMORTEM

1.    ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НЕЙНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ
2.    ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВОТО: ВЪЗХОДЪТ НА ТЕХНОКРАТИТЕ
3.    НАСЛЕДСТВОТО НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.    Щатове на централните оперативни управления на Държавна сигурност
2.    Офицерите от Държавна сигурност: Партийна принадлежност, социален произход, образование, военно звание
3.    Кадрите на Държавна сигурност (офицери и сержанти): партийна принадлежност, образование, чужди езици
4.    Наказани служители в Държавна сигурност (пример за 1965 г.)
5.    Ръководството на Държавна сигурност (обобщение на включените професионални биографии)
6.    Структура на Държавна сигурност (1937-1990 г.)

Съкращения
Използвана литература
Благодарности
Резюме на английски език

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/gb/state-security-advantage-by-inheritance/